Regulamin

Sklep internetowy części zamiennych, działający pod adresem sklep.amica.com.pl, prowadzony jest przez Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 17514, NIP : 763-000-34-98, REGON : 570107305

Zamówienia

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.
 2. Realizacja zamówień odbywa się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia zgodnie z procedurą zamawiania "Krok po Kroku".
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, jednakże zamówienia złożone po godzinie 14 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia pracy.
 4. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.
 5. Wartość zamówienia wzrasta o koszt przesyłki. Zamówione towary dostarczamy za pomocą Firmy Kurierskiej. Koszty pojedynczej przesyłki wynosi 15 zł, natomiast w przypadku płatności "za pobraniem" koszt przesyłki powiększony jest o kolejne 5 zł.
 6. Zamówienia powyżej 500 zł (netto) zwolnione są z opłaty za przesyłkę z wyjątkiem dodatkowej opłaty za pobranie .
 7. Sklep wystawia na zakupiony towar/produkt fakturę VAT, która będzie dostarczona do Klienta wraz z zamawianymi towarami.
 8. Wysyłki towarów realizowane są niezwłocznie po potwierdzeniu płatności (nie dotyczy opcji "za pobraniem") nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych.
 9. W przypadku braku towaru w magazynie oraz związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, klient jest informowany o tym fakcie na swój adres e-mail podany w zamówieniu.
 10. Jeżeli sprzedawca nie będzie mógł wykonać dostawy towaru zamówionego przez Państwa, zaproponujemy zwrot wpłaconej kwoty lub dostarczenie towaru o podobnych parametrach.

Zwroty i Reklamacje

 1. Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, który dokonał zakupu towaru, jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru, poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go pocztą lub faksem na adres Amica Wronki S.A. (patrz zakładka "kontakt"), pod warunkiem iż towar pozostaje w stanie nie zmienionym.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1 Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania towaru na własny koszt na adres Amica Wronki S.A.
 3. Sklep gwarantuje zwrot wartości towaru, jednak koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 4. Zwroty nadesłane pocztą kurierską lub pocztą na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.
 5. W przypadkach uznanych reklamacji koszt zwrotu towaru ponosi klient.
 6. Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkcie 1, zostanie dokonany na wskazane konto bankowe w terminie 7 dni od daty zwrotu zakupionego towaru wraz z kosztem zwrotu dla uznanych reklamacji.
 7. Zwroty przyjmujemy jedynie wtedy, gdy towary nie noszą znamion używania ani nie zostały w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone.
 8. W przypadku gdy opakowanie towaru po jego dostarczeniu nosi znamiona uszkodzenia, Klient jest zobowiązany w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru, pod rygorem uznania, iż towar został dostarczony Klientowi w stanie wolnym od wad.
 9. W przypadku gdy towar jest wadliwy lub uszkodzony, Amica Wronki S.A. dostarczy towar wolny od wad i uszkodzeń lub dokona naprawy w terminie 30 dni od dnia odbioru towaru od Klienta, pod warunkiem poinformowania Amica Wronki S.A. niezwłocznie o wykryciu wady lub uszkodzenia oraz przedstawienia przez Klienta dowodu zakupu towaru w sklepie internetowym Amica Wronki S.A.

Postanowienia końcowe

 1. Osoby dokonujące zakupu w sklepie internetowym części zamiennych dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celach marketingowych Amica Wronki S.A.
 2. Sklep internetowy części zamiennych Amica Wronki S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Amica Wronki S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
  Sklep części zamiennych jest oficjalnym sklepem internetowym Amica Wronki S.A. Wszystkie części są przygotowywane do wysyłki we Wronkach przez Dział Serwisu.

 

Płatności online
Możesz zapłacić kartą Visa ... Możesz zapłacić kartą MasteCard ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z MBanku ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z MultiBanku ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z Nordea Bank ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z Inteligo ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z WBK-BZ ... Możesz zapłacić przelewem internetowym z BPH ...
© 2009 Amica
app by ArtCom   gfx by MindChili